Werkwijze

In ons eerste contact dienen een aantal vragen als uitgangspunt:
Enerzijds: Wat houdt jou bezig? Waar gaat het om? Wat wil je bereiken? Wat houdt jou tegen?
Anderzijds: Kan ik van dienst zijn? Zo ja: hoe?

Op grond van dit gesprek beantwoorden we de vraag: “Kunnen en willen we samen aan de slag?” en “Welke elementen van Praktische Levenskunst  kunnen je helpen om nieuwe stappen te zetten?”

Zodra we daar helderheid over hebben gaan we aan de slag; ofwel voortzetting van het gesprek om iets verder te verhelderen ofwel iets ‘doen’. Daarmee bedoel ik het opdoen van een nieuwe ervaring. Dit laatste kan vaak meer duidelijk maken dan praten alleen. Aangepast aan wat de situatie vraagt kan dat zijn: een ontspanningsoefening, ademwerk, lichaamswerk, stemwerk, rollenspel, enz. Natuurlijk blijft tijdens de sessie het mondeling contact voortgaan.

In de werkrelatie zijn de volgende uitgangspunten van groot belang:
– verantwoordelijkheid, gelijkwaardigheid, lichaamsgerichtheid, constructiviteit.

Kijk verder.