Mensvisie, vervolg.

Nu volgt een korte toelichting op deze uitgangspunten: heelheid, potentie, ontwikkeling, bewustwording en dualiteit.

Heelheid. Dit wil zeggen: de mens als een eenheid van lichaam en geest, de mens helemaal, in al zijn dimensies: body, mind, soul and spirit.

Potentie. Iedereen heeft een zeer groot veld van mogelijkheden en kan in principe alles leren wat als verlangen in hem/haar opkomt.

Ontwikkeling. Het leven is een leerschool. Mensen zijn in staat om achterhaalde gewoontes, niet effectieve ingeslepen gedragspatronen, te overstijgen. Dat schept ruimte voor groei, voor transformatie. Dit kunnen we zien als een helingsproces: meer heel worden zodat alle dimensies van het bestaan meer tot bloei kunnen komen en de eenheid daarvan steeds meer ervaren wordt.

Bewustwording. Wij mensen zijn in sterke mate geconditioneerd in onze manieren van denken, voelen, willen en handelen. Zo lang we ons daar niet bewust van zijn laten we ons daardoor leiden. We hebben het niet eens in de gaten, zien het zelfs als onze eigenheid. Door situaties die zich in je leven voordoen kun je op jezelf terug geworpen worden, waardoor je de kans krijgt om je zelf vrij te maken. Wie die uitdaging aangaat komt er sterker en groeit in bewustzijn.

Dualiteit. Hier op aarde leven we in dualiteit. Dat uit zich op velerlei wijzen. Zo kennen we:
.  Afgescheidenheid én verbondenheid (individu én deel van een geheel),
.  Een binnenwereld én een buitenwereld,
.  Goed én kwaad, enz. enz.
Als we deze dualiteit toelaten kunnen we het ook beschouwen kunnen we het ook beschouwen als een hulpmiddel om tot grotere bewustwording te komen.