Een concrete uitwerking, vervolg

 

In de volgende 4 onderdelen zijn de vaardigheden om het leven kunstig vorm te geven gegroepeerd.

1. Het CreatieProces.
We kunnen zeggen dat we in zekere mate ons eigen leven creëren omdat we altijd invloed uitoefenen op het verloop van ons eigen leven. We doen dit door de manier waarop we denken en door de keuzes die we maken. Dit doen we echter lang niet altijd in opbouwende zin. Het is mogelijk ons leven bewust constructief richting te geven zodat we er blij mee zijn en steeds meer bereiken wat we graag willen bereiken. Hoe meer we dat beseffen des te meer kunnen we onszelf ervaren als scheppend wezen en daarnaar handelen. Hiervoor bestaan krachtige handreikingen.

2. Constructieve Communicatie.
Er wordt wat afgepraat door mensen; lang niet altijd met gewenst succes.
Het lijdt vaak tot meer verwarring dan tot wederzijds begrip en voldoening. Constructieve Communicatie gaat vooral om twee dingen: weten wát je wilt zeggen en weten hóe je dat kunt zeggen.
De kern is: hoe kun je geven wat nodig is (en niet wat je – onbewust – kwijt wilt). Dat lijkt wellicht gemakkelijker dan het in feite is. Het onderscheid in 12 +1 zpgenaamde ‘taakaspecten’ kan enorm helpen. Constructieve Communicatie biedt een verrassende kijk op communicatie met doorgaans snelle concrete resultaten.

3. Het TOLO-proces. TOelaten en LOslaten.
Het leven is ademen, ademen is leven.
Zo gaat het met alles, ook met onze persoonlijke ontwikkeling.
Toelaten wat je nu nodig hebt, loslaten wat je niet meer nodig hebt.
Toelaten is minstens zo belangrijk als loslaten, telkens weer.
Het is moeilijk, zo niet onmogelijk, iets los te laten als er ook niet iets
nieuws voor in de plaats komt. Maar wát precies kun je loslaten en wát
kun je toelaten? En hóe doe je dat dan?! En waarom en wanneer eigenlijk?
Daar gaat het TOLO-proces over; met heel concrete aanwijzingen.
Markante onderdelen zijn bijv. aanvaarden, ontspannen, emoteren, vergeven.

4. Stemkracht.
Wil je je vrij voelen om te zijn die je bent?
Om te zeggen wat je te zeggen hebt? Om ook gehoord te worden?
Om te klinken en te zingen en de levensvreugde daarvan te (leren) ervaren?
Jij kunt je stem bevrijden; je stem kan jou bevrijden.
Dan voel je je niet meer beperkt door wat dan ook.
Met de methodiek Stemkracht kun je veel bereiken, ook steeds meer in contact komen met je diepste zelf.             Meer hierover op: www.Stem-kracht.nl