Een Praktische Levenskunst

Het leven is niet altijd gemakkelijk. Het kan zelfs ronduit lastig zijn! Wie kent dat niet, meer of minder. Hobbels horen bij het leven en zijn er om er overheen te komen, maar er is soms wat hulp nodig om in het dagelijks bestaan de kunst van het leven vast te houden. Wat hulp van een ander kan dan meer dan prettig zijn. Het is nu eenmaal moeilijk en soms onmogelijk om de eigen blinde plekken te zien. Hobbels kunnen op bergen gaan lijken die we niet meer in ons eentje aan kunnen. Woorden als stress, rouw, emotionele pijn, burnout, trauma, relatieprobleem en conflict maken duidelijk dat je vast kunt zitten in oude conditioneringen. Dan vraagt je arsenaal van levensvaardigheden om uitbreiding, want je wilt toch verder.

In mijn benadering van therapie en coaching is ‘levenskunst’ een kernwoord. Het eigen maken van een positieve, constructieve benadering van het leven en het terugvinden van de vreugde van het bestaan is echt een kunst. Een kunst die verworven kan worden. Kijk verder.

Een concrete uitwerking

12pad goudLevenskunst kan op een filosofische en op een praktische manier benaderd worden. Mij gaat het allereerst om die praktische variant en daarom noem ik het Praktische Levenskunst. We moeten er iets voor DOEN. Zowel in onze binnenwereld door anders te gaan denken, voelen en willen als in ons handelen gericht op de buitenwereld.


Daarom heb ik de visie op ‘Levenskunst’ uitgewerkt in concrete vaardigheden die het leven leefbaar maken. Zo’n praktische benadering hebben wij ook nodig. Zeker op de momenten waarop en in de situaties waarin het leven lastig is zijn concrete handreikingen meer dan zinvol, dan zijn ze broodnodig. Ik heb de vaardigheden om het leven kunstig vorm te geven gegroepeerd in de volgende vier onderdelen: Het CreatieProces, Constructieve Communicatie, Het TOLO-proces en Stemkracht. Elk onderdeel bestaat uit 12 vaardigheden en een centrale kernvaardigheid. In mijn logo heb ik dit vorm gegeven door 4 velden, elk met een eigen kleur en onderverdeeld in 12 deelvelden. De kernvaardigheden worden gesymboliseerd in de middelste cirkel.  Kijk verder.

Mensvisie

In ieder mens schuilen heel veel mogelijkheden; veel meer dan mensen doorgaans beseffen. Wij zijn ons vaak meer bewust van onze beperkingen en schrikken terug voor onze menselijke mogelijkheden. Dat is jammer. Daardoor halen we minder uit het leven dan er in zit. Ons leven kan ’rijk’ ervaren worden, zelfs als het lastig is. Vaak blijven we denken vanuit een verouderd patroon waarbij we binnen onze comfort zone blijven. Daar kunnen we uit stappen! Er kan meer! Het kan altijd anders! Het is mogelijk om te leven met hart én ziel, met hoofd, hart én handen! We kunnen ons denken, voelen, willen en handelen creatief inzetten vanuit eigenheid.

Hóe we het ook zeggen, het is mogelijk om ‘levenskunstig’ om te gaan met alles wat het leven ons brengt en dat alles kunnen we ook nog eens zó gebruiken dat we uit het leven halen wat er in zit en daar ook een vorm van diepgang in aanbrengen. Het is zelfs mogelijk om geleidelijk steeds meer in contact te komen met je ware zelf en van daaruit te leven.

De volgende uitgangspunten zijn bij de uitwerking hiervan van belang: heelheid, potentie, ontwikkeling, bewustwording, dualiteit. Kijk verder.